www.lubomirtovarek.cz
Klinika DuoVize zakoupila revoluční laserový přístroj LenSx, na kterém provádí MUDr. Lubomír Továrek laserové oprace šedého zákalu bez použití skalpelu.
MUDr. Lubomír Továrek v roce 1996 ukončil studium na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci působil jako oční lékař na Oční klinice ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Atestaci I. stupně v oboru oční lékařství získal v roce 1999 a v roce 2005 pak atestaci II. stupně.

Během své praxe působil na několika pracovištích a věnoval se i výuce mediků. Před svým nástupem do DuoVize působil v Evropské oční klinice Lexum.

Převratná operace šedého zákalu pomocí laseru je značným přínosem v oční medicíně. Účinnou léčbu už úspěšně podstoupilo 1007 pacientů z České i Slovenské republiky.
MUDr. Lubomír Továrek je držitelem akreditace pro implantace multifokálních čoček AcrySOF ReSTORfakických čoček Cachet a STAAR VISIAN ICL (nitrooční kontaktní čočky), implantaci rohovkových ringů Keraring a dalších prémiových čoček.

Doktor Továrek byl opakovaně oceněn Českou společností refrakční a kataraktové chirurgie jako jeden z nejvíce operujících kataraktových chirurgů.


Celkově provedl více než 20 tisíc operací šedého zákalu.

V roce 2009 získal diplom České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH) za provedení 10 tisíc operací.
Je členem řady odborných společností: České oftalmologické společnosti, České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, Evropské společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, České vitreoretinální společnosti či České lékařské komory.

Doktor Továrek se věnuje přednáškové a publikační činnosti, je např. spoluautorem kapitoly Katarakta v knize Oční lékařství (Rozsíval a spol.).